Виноград, способи посадки, ущільнені посадки

На прохання редакції пропоную читачам "дачника" коротку інформацію по створенню виноградників з ущільненими посадками і малої чашоподібної формою кущів. Наводжу ті варіанти, які набули поширення останнім часом і автором яких є я.

Обрізка, формування і способи ведення виноградних кущів відносяться до найбільш важливим і енергоємним агротехнічних прийомів в технологічному циклі вирощування винограду. Вони роблять сильний вплив на життєдіяльність виноградної рослини, сприяють підтримці координації в розвитку вегетативної маси і врожаю в заданих параметрах. При цьому враховуються біологічні особливості культивованих сортів, екологічні умови середовища зростання винограду, можливості виробника. Крім того, повинні забезпечуватися простота виконання обрізки і швидка заміна застарілих частин куща, зручність догляду за рослинами, рівномірний розподіл в площині шпалери багаторічних частин і приросту, запобігання кущів від пошкоджень морозами, весняними і осінніми заморозками. Необхідно враховувати вирощування великої кількості плодоносних пагонів на одиниці площі і раціональне їх розміщення, по відношенню до падаючої на землю сонячної радіації і, на основі цього, збільшення коефіцієнта ис­-користування фотосинтетичний активній радіації (ККД ФАР).

З точки зору використання ФАР, найбільш раціональним розміщенням листового апарату виділяються системи ведення, що забезпечують суцільний листової полог над поверхнею грунту. До них можна віднести системи з горизонтальним розміщенням листового апарату (альтанковий типу) і застосовувалися раніше в південних районах колишнього­-го СРСР системи в розстил, а також різні системи з на­-клонів розміщенням лістостебельной апарату - двох­-площинна шпалера, дуга і воіш, чашоподібні і т.д.

За свідченням багатьох учених і практиків, ці системи дозволяють підвищити ККД ФАР в 1,5-2 рази в порівнянні з традиційними методами та, тим самим, збільшити продуктивність насаджень в 2 і більше разів, підвищити якість виробленої продукції, особливо столового винограду. Але велика трудомісткість більшості з систем (організація опор, роботи по догляду) стримує їх застосування. Ведеться активний пошук нових підходів, які повинні забезпечити збільшення активної в фотосінте­-зе листкової поверхні і, в той же час, бути простими в експлуатації.

Значною мірою цим завданням відповідають бесшпалерние системи ведення з більш щільною посадкою, з малими чашоподібними і голівчатими формування кущів (туркменська, кримська, гобеле і ін.). Вони дозволяють вже в середині травня заповнити площину ряду зеленими паростками, збільшити горизонтальну проекцію крони, поліпшити радіаційний режим виноградника, а, отже, і чисту продуктивність фотосинтезу. Відносно малі розміри рослин створюють умови для уніфікації обрізки кущів та інших операцій.

Відео: Способи посадки саджанців винограду

Ущільнені посадки виноградників, в т.ч. з бесшпалернимі системами ведення кущів, в недавньому минулому, мали широке поширення в багатьох країнах світу. Застосовувалися різні варіанти ведення винограду. Більший інтерес представляє культура на кілках, яка мала поширення як в укривние, так і в неукривного виноградарстві із застосуванням штамбових ве­-ерних, чашовидних і голівчатих форміровок з різною обрізанням плодових лоз.

Такі системи ведення застосовуються як на спрощеній однодротяна шпалері, так і при бесшпалерном (на кілках) способі ведення і передбачають, в основ­-ном, ущільнені посадки з відповідними невеликими чашоподібними штамбовими формування, відносно невисокі навантаження на окреме рослина і висок­-кі норми навантаження на одиницю площі.

Малі чашовидні форми, з радіально відходять від головки куща ріжками, при такому способі ведення краще інших форм кущів з плоскою і розміщеної уздовж осі ряду кроною, т.к дозволяють розширити кронового простір куща, в якому розміщується листостеблових апарат, тим самим трохи збільшити навантаження кущів зеленими паростками з гронами без погіршення оптичних характеристик і, на основі цього, збільшити частку засвоювання фотосинтетичний активній радіації, а, отже, і врожайність насаджень.

Мала чашоподібна форма куща на індивідуальній опорі або на однодротяна шпалері складається з вертикального штамба висотою 80-100 см (при неукривной), а при укривной - подовжено­-го (100-120 см) рукава (штамба).

По периметру «головки» куща розміщують 4-6 ріжків з 1-2 сучками, підрізаними на 2-3 очка кожен (рис. 1).
При укривной культурі винограду «головка» куща фіксується за верхній гачок сусіднього кола (навесні) і заводиться за нижній (восени) перед укриттям (рис. 2).

Відео: ВІНОГРАД.ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ В КОНТЕЙНЕР

Причому ці системи ведення можна успішно застосовувати як при бесшпалерном способі, так і при веденні на спрощеній однодротяна шпалері висотою 80-100 см (рис. 3, 4).

Рекомендована схема посадки виноградних кущів на присадибних ділянках - 2-2,5 х 0,5-0,75 м. Дуже важливо витримати рекомендовану щільність посадок, тому що при більш рідкісних посадках посилюються ростові процеси, які не вписуються в прийняту систему ведення і призводять до змикання крони, тобто сильному загущення пагонів і зниження врожайності рослин.

Такі виноградники відносяться до категорії інтенсивних і припускають дотримання високої технологічної дисципліни.

Кущі, як правило, формуються за одну вегетацію. Для цього в рік посадки створюють сприятливі умови для розвитку кореневої системи і збереження листового апарату від хвороб і шкідників. В зиму підстави кущів підгортають валом землі 20-25 см.

Навесні, після відкривання кущів, біля кожного з них встановлюють індивідуальні кілки висотою 80-100 см (над землею), а на кущах залишають по одному сучку, підрізавши їх на 2-3 вічка. Після розвитку пагонів на кожному кущику залишають по одному сильному побіжу і підв`язують його вертикально до індивідуального колу. Такі умови забезпечують сильне зростання втечі, і вже в другій декаді травня він досягає верхнього кінця кола (при неукривной культурі), і на 15-20 см вище верхнього кінця кола (при укривной культурі).
Після розвитку пасинків (на початку червня) їх видаляють, крім двох верхніх, які прищипують над 3-4 междоузлием. За рослинами ведуть ретельний догляд, а після розвитку пасинків другого порядку, їх також прищипують над 3-4 междоузлием. На цьому формування кущів завершують.

При неукривной культурі винограду обрізку кущів переносять на весну. А при укривной - рослина звільняють від індивідуального кола, обрізають з залишенням у верхній частині рукава (штамба) 4-6 сучків, радіально розходяться з 2-3 вічками кожен. Рукава заводять за нижній гачок кола сусіднього куща, а потім підгортають валом землі 20-30 см. Можна застосовувати двошарове укриття з використанням органічних матеріалів (солома, чакан, мати і т.д.).

Навесні, на не вкритих на зиму кущах, проводять обрізку з залишенням 4-6 сучків з 2-3 вічками кожен, поправляють кріплення кущів до індивідуальної опорі. Слабкі кущі обрізають по другому році формування, тобто на один сучок з 2-3 вічками.

Вкриті на зиму кущі відкривають і фіксують «головку» куща за верхній гачок індивідуального кола сусіднього куща, проводять санітарну обрізку, тобто видалення можливих поломок лоз.

Після розвитку пагонів, проводять їх нормування, залишаючи на нормально розвинених кущах від 6 до 10 пагонів.

На 4-й рік і в наступні роки система догляду за кущами аналогічна осені 3-го року, за винятком того, що норму навантаження кущів пагонами збільшують до 8-10-15 штук на 1 м2 землі, яку займає кущем, а в підставі куща на укривних виноградниках залишають один сучок відновлення, на випадок необхідності заміни рукавів.

Я не зупиняюся на питаннях підготовки грунту, системі її змісту, захисних заходах і т.д. Вони носять зональний харак­-тер і добре освітлені в літературі. У ці системи вписуються і розглядаються способи ведення виноградників з ущільненими посадками інтенсивного типу. Зазначу, що така технологія. особливо ефективна при культурі слабко-і середньорослі сортів в умовах задовільного і хорошого поживного і водного режимів. На присадибних ділянках такі кущі можна розміщувати у вигляді бордюру уздовж доріжок або на межі між сусідніми ділянками.

В останні роки на присадибних ділянках при укривной і полуукривной культурі винограду успішно застосовують форміровку «2-сторонній косою кордон», що складається з двох плечей кордону з плодовими ланками, спрямованих в протилежні, уздовж осі ряду, сторони під кутом 45 ° (рис. 5) .

При укривной культурі, восени, кущі знімають з опори, обрізають, укладають уздовж осі ряду, пришпилюють і вкривають.

При полуукривной культурі, після збору врожаю (вересень-жовтень), нижню частину куща, без спеціальної підготовки, підгортають валом землі в 35-40 см. Ці лози можуть бути використані для відновлення надземної частини куща в разі сильного пошкодження її морозами в сувору зиму. При гарній перезимівлі лоз і вічок на не вкритих на зиму частини куща, нижні лози обрізають коротко, на 2-3 очка, а при поганій, навпаки, довше, для відновлення куща і отримання врожаю.

Відео: Посадка винограду, планування виноградника

Формування добре зарекомендувала себе: як щодо зручності при підготовці кущів до укривання на зиму, до їх відкриванню навесні, обрізки і рівномірного розміщення лістостебельной апарату і врожаю в площині шпалери, так і щодо продуктивності рослин і якості врожаю. Найбільш поширена схема посадки таких виноградників - 2-2,5 х 1,0-1,5 м.

Шаміль Нажмутдіновіч Гусейнов, Заслужений діяч науки РФ, академік МАВВ, доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторією агротехніки ВНДІВіВ ім. Я. І. Потапенко, м Новочеркаськ

(Дачник, № 1-2, 2006)

Інші матеріали про вирощування винограду, в тому числі в нетрадиційних районах, про його сортах і агротехніці можна знайти в розділі Виноград


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Виноград, способи посадки, ущільнені посадки