Слаборосла підщепу і біохімічний склад яблук

Раціон людини повинен містити в достатній кількості пита­-тільні і біологічно активні природні речовини антиоксидантної дії, що підвищують стійкість організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Річна фізіологічна потреба людини в пло­-дах і ягодах для підвищення імунітету і захисту від багатьох захворювань становить 80-100 кг (за даними НДІ харчування РАМН), фактично в Росії споживається всього 15-18 кг в рік. При цьому найбільша частка споживання свіжих плодів припадає на яблука. Яблука є цінним харчовим продуктом, широко використовуваним протягом цілого року в свіжому і переробленому вигляді.

Значення яблук в харчуванні людини велике. Вони служать джерелом цукрів, органічних кислот, вітамінів, мінеральних солей, мікроелемен­-тов, пектинових речовин. Яблука містять до 10 різних вітамінів, ос­-основними з них є аскорбінова кислота (вітамін C) і P-активні речовини (катехіни, лейкоантоціани, флавоноїди і ін.).

Дана робота присвячена дослідженню хімічного складу плодів у сортів яблуні, вирощених в садах інтенсивного типу з використанням різних слаборослих вставних підщеп.

Об`єкти і методика досліджень

Біохімічний аналіз плодів проводився в 2003-2006 рр. в садах сортовивчення ВНІІСПК 1990-1993 рр. посадки. Як об`єкт були використані сорти селекції інституту літнього, осіннього та зимового строків достигання, вирощених на карликових і напівкарликових вставних підщепах.

Використання слаборослих (карликових і напівкарликових) вставних підщеп дає можливість створити інтенсивні сади, які по скороплодности, врожайності, силою росту дерев не поступаються садам на слаборослих вегетативно розмножуються підщепах. Оцінка сортів за біохімічним складом (загальний вміст сухих речовин, розчинних сухих речовин (РСВ), тітруемих кислот, суми цукрів, аскорбінової кислоти, P-активних речовин (катехінів, лейкоантоціанів) проводилася по "Програмою та методикою сортовивчення плодових, ягідних і горіхоплідних культур" (Мічурінськ, 1973- Орел, 1999).

результати

Хімічний склад плодів визначає їх смак та поживну цінність. М`якоть плодів складається з води і сухих речовин. До складу сухих ве­-вин входять розчинні сухі речовини (РСВ): вуглеводи, кислоти, ду­-бильні і фарбувальні речовини, пектини, вітаміни і нерозчинні: Целль­-лоза, протопектини, крохмаль, мінеральні речовини та інші.

Аналізи показали, що в плодах досліджуваних літніх сортів на напівкарликовій вставних підщепі 3-3-72 середній вміст сухих речовин соста­-вило 13,9% на рівні контрольних сортів Мелба і Папировка і коливалося від 13,4% у сорту Орловим до 15,1% у сорту бажане (Табл.1).

1 Хімічний склад плодів річного терміну дозрівання (2003, 2004, 2006)

сорт

вставка

Сухі в-ва вису­-Шивані,%

РСВ,%

Тітруемаяк іслот­-ність,%

Сума цукрів,%

Цукор / кислота

АК, мг / 100г

Р-активні в-ва,
мг / 100 г, 2003-2004 рр.

катехіни

лейко-антоціани

Імрус

3-17-38

14,4

12,1

0,60

9,22

16,5

3,5

126,2

221,0

3-4-98

14,1

12,3

0,76

9,11

12,1

4,1

192,5

300,0

3-3-72

14,3

11,6

0,72

9,39

13,1

3,7

154,2

264,0

середнє

12,0

14,3

0,69

9,24

13,9

3,8

157,6

261,7

Орловський піонер

3-17-38

15,0

10,2

0,83

8,79

11,7

10,3

151,9

228,0

3-4-98

13,4

10,1

0,79

8,71

11,5

11,7

166,5

243.0

3-3-72

12,6

9,6

0,73

8,11

11,5

9,6

174,8

260,3

середнє

13,7

10,0

0,78

8,54

11,6

10,5

164,3

243,7

чистотіл

3-17-38

13,4

10,4

0,69

8,74
12,8

8,3

219,3

303,0

3-3-72

13,1

9,0

0,62

8,12

13,3

10,4

-

середнє

13,3

9,7

0,66

8,43

13,1

9,4

-

Сінап орлів­-ський

3-4-98

13,5

11,6

0,74

9,84

13,4

7,1

-

-

3-3-72

14,0

12,3

0,61

10,81

18,3

7,3

-

-

сільнор.

12,9

10,7

0,71

9,05

13,0

6,1

97,4

195,0

середнє

13,5
11,5

0,69

9,90

14,9

6,8

-

-

Орлик

3-3-72

15,5

11,9

0,43

10,83

27,8

4,6

-

-

сільнор.

13,6

11,1

0,44

9,43

23,4

3,4

115,5

207,0

середнє

14,6

11,5

0,44

10,13

25,6

4,0

-

-

пам`ять Ісаєва

3-4-98

13,9

11,8

0,72

10,44

14,6

6,2

148,8

225,6

Болотовскому

3-4-98

14,2

11,7

0,40

10,07

25,2

8,9

175,0

308,8

Антонівка обик. - Конт.

сільнор. насіннєвий

13,4

11,7

0,94

10,82

11,5

12,1

146,6

281,0

Середнє, `х

13,8

11,1

0,70

9,50

15,6

7,3

155,7

253,1

Переходи. вариа­-ції, V,%

5,5

9,1

22,2

9,7

33,9

40,6

21,5

НСР05

1,3

1,1

0,20

1,51

3,9

Зміст РСВ в умовах середньої смуги Росії змінюється від 10,7% до 18,4% (Сєдов, Сєдова, 1982). У нашому досвіді у літніх сортів яблуні зміст РВС в середньому склало 11,1% і коливається незначно (10,4-11,7%), коефіцієнт варіації склав 4,3%.

Відео: Сорт яблуні Надзейни

Органічні кислоти визначають смак і поживну цінність яб­-лок, впливають на їх технологічні якості. У яблуках вони представлені, в основному, яблучної (до 72%), лимонної (17%), бурштинової (6-7%) кислотами (Метлицький, 1976). Зміст тітруемих кислот в плодах літніх сортів коливається від 0,72% (Бажане) до 0,84% (Раннє алое), коефіцієнт варіації склав 7,0%.

Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза), що знаходяться в плодах, легко засвоюються організмом людини. За вмістом цукрів у плодах виділився сорт бажане (12,6%, що перевершує контрольний сорт Мелба). У сортів Орловим, Раннє алое вміст цукрів в плодах на рівні Мслби і панірування.

Ставлення цукру до кислоті визначає смак плодів. Сахарокіслотний коефіцієнт у досліджуваних літніх сортів (11,4-12,4) на рівні широко поширених сортів Мелба і Папировка, крім сорту бажане, у якого цей коефіцієнт склав 17,9, перевершуючи Папіровка і кращий за смаком сорт Мелба.

Вітаміни в плодах сортів яблуні представлені в основному аскорбіновою кислотою (АК) і P-активними речовинами. У плодах річного терміну дозрівання в середньому міститься 6,5 мг / 100 г АК, з коливаннями від 3,8 мг / 100 г у сорту бажане (Істотно нижче контролю Папировка) до 6,5 мг / 100 г у сорту раннє алое (На рівні Папіровка).

P-активні речовини надходять в організм за рахунок плодів і ягід, сприяють виведенню з організму шкідливих, у тому числі канцерогенних речовин, впливають на проникність і еластичність капілярних судин, попереджають атеросклероз.

З сортів річного терміну дозрівання найбільшу кількість P-активних речовин мають сорти бажане (катехінів - 156,1мг / 100 г, лейкоантоціанів - 245,3 мг / 100 г) і раннє алое (152,7 і 268,5 мг / 100 г відпо­-венно). Літні сорти яблуні за вмістом аскорбінової кислоти і P-активних речовин мають найбільшу мінливістю ознаки (V = 21,5% і 38,6% відповідно).

Хімічний склад плодів у сортів яблуні осіннього та зимового періоду від­-зреванія при вирощуванні їх на різних слаборослих вставних підщепах вивчали в порівнянні зі старим среднерусским сортом Антонівка обикно­-судинна на сильнорослій насіннєвому підщепі (табл.2).

Зміст сухих речовин, визначених висушуванням, у вивчених сорто-підщепних комбінацій в середньому на рівні контролю Антонівки звичайної на сильнорослій підщепі, і лише у плодів сортів Орловський піонер на карликовій підщепі 3-17-38 та Орлик на полукарліке 3-3-72 пре­-сходило контроль.

Зміст РСВ коливалося від 9,0 до 12,3%, і у більшості сортів було на рівні Антонівки звичайної на сильнорослій підщепі прі не­-великому коефіцієнті варіації цієї ознаки (V = 9,1%). Нижче контролю зміст РСВ було у сортів Орловський піонер і Чистотіл як в середньому по сорту, так і по всіх варіантах вставних підщеп.

2. Хімічний склад плодів осіннього та зимового терміну дозрівання (дані 2003, 2004, 2006 рр.)

сорт

вставка

Сухі в-ва вису­-Шивані,%

РСВ,%

Тітруемаяк іслот­-ність,%

Сума цукрів,%

Цукор / кислота

АК, мг / 100г

Р-активні в-ва,
мг / 100 г, 2003-2004 рр.

катехіни

лейко-антоціани

Імрус

3-17-38

14,4

12,1

0,60

9,22

16,5

3,5

126,2

221,0

3-4-98

14,1

12,3

0,76

9,11

12,1

4,1

192,5

300,0

3-3-72

14,3

11,6

0,72

9,39

13,1

3,7

154,2

264,0

середнє

12,0

14,3

0,69

9,24

13,9

3,8

157,6

261,7

Орловський піонер

3-17-38

15,0


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Слаборосла підщепу і біохімічний склад яблук