Сам я не квітникар! Але випадково дістався горщик із квіточкою-хамедорея

...покаона ... іліОНІбилімаленькімі ...) ... етотцветоквигляделаккуратниммаленькімкустіком ... новотпрошелростіяувідел-чтоізземліцирастут-кілька-отдельнихдруготдругастволов ...---- т.е.получаетсяпродавщіцаушлая-що-бинепродаватьпоотдельності-ввіденепрезетабельнойрассади-продаваланесколькоцветков-заделаннихеюкомпозіцію-длякучі-длякрасотитовара- скажемтак ...? ---- ілівсеправільнопродавщіцасделала? номнетеперьдальше-точтоделать ?!

Продавщіцаніпрічём! Хамедореюіменнотакіпродают: несколькосамостоятельнихрастенійводномгоршочке.Уменябилосразу20! АчтоВассмущает? Виполучаетекучурастенійпоценеодного.Етоіхтакізсемянразмножают.Можетерассадітьпоотдельності, есліхотіте.Ясебепосаділа6штук, остальниераздаладрузьяміродним.Хамедореянаверноеедінственнаяпальма, способнаярастівтакомтесномсоседстве.Затокакаяпишнаякрасавіца!

Хамедореявисокая-оченькрасівая, перистолисті, многоствольнаяпальма.Стеблітонкіе, суглобисті, похожінастебельбамбука.Лістьякрупние, перисті, дугообразноізогнутие, темнозеленогоцвета.Боковиелісточкіланцетнойформи, м`які, тонкі, понікающіе.Пріхорошемуходевпросторномпомещенііобразуетдо10іболеестволов, достігает3-5мвисотиіежегоднодаетновиепобегі.

Длявиращіваніявкомнатахпрігоднатакжехамедореяізящная.Онаотлічаетсяболеенізкойвисотой (1,5-1,8м) іболееузкімідоляміперістоголіста.Обавіданетребовательниксветуітеплу.Іхможновиращіватьпріслабомосвещеніівкомнатнихсокнамі, виходящімінасевер.Летомнеобходімозащіщатьотпрямихсолнечнихлучейпрітененіем.Размножаетсяделеніемкустапріпересадке.
Еторастеніеможнодержатьвлюбомпомещеніі ---- івсветломізатененном.Летомможновинестінабалкон, нопрітенятьотсолнца.Летомполіватьобільно, землядолжнабитьвсегдавмерувлажной, нонезалівать.Любітчастоеоприсківаніе, особеннолетом, когдаоченьжарко.Зімойполіватьразвнеделю, лішнююводуізподдонаслівать (гніюткорні, заводітсямошкара) .Удобрятьдваразавмесяц."Веселка"або"Пальма".

Етапальмочкакустомрастет, рассажіватьненужно-удаляюттолькозасихающіеніжніелістья, обрезаяіхусамогостволасекатором.Корічневиеконцилістьевобрезайтеножніцаміуздоровогокрая, стараясьегонепораніть.Еслісільноповреждена-зановолістнедас (мойкустіккотпогриз-долгопалочкіторчалі, таклістьяінеотраслі) Воткаквпріродевиглядіт

Простоіхтакісадятпонесколькоорешковвгоршочек.РАссажіватьненужно.Одіночнаяхамедореянеімеетнікакоговіда.

самийкрасівийекземплярполучается.когдапосажено3кустікавместе.пальмалюбітвлагу.незаглубляйтепріпосадкекорневуюшейку.аостальниеможнодрузьямподаріть = впереді14февраляі8марта

Нічегонеделать, пускайрастёт, помереростапересажіватьвбОльшій, подіаметругоршок, оченьнепріхотлівий, главноенезалівать.Удачі! Моявот, маленькаяіщё.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Сам я не квітникар! Але випадково дістався горщик із квіточкою-хамедорея